Hörby rundradiostation i Karlsfält

Det var i januari 1929 som en 10 kW mellanvågssändare var klar i Karlsfält, som ligger 4 km väster om den nuvarande stationen. Antenn var en lina mellan två 40 meter höga master.
Men mottagningen var inte den bästa. Även om den nattetid kunde nå både USA och Australien (det var inte så trångt på banden då!). Mottagningen inom Sverige på dagtid var inte den bästa.

1933 hölls en konferens i Luzern, Schweiz och Hörby fick tillstånd att höja effekten till 100 kW. Och nu sattes det upp en 130 meter hög mast vid Ö Sallerups kyrka och anläggningen var klar 1937. Och det är på samma plats som anläggningen ligger idag. Byggnaden i Karlsfält revs 2003.