Radioföreningens visioner.

Föreningen skall förvalta det radiohistoriska arvet och utveckla utställningen på ett sätt som ökar allmänhetens intresse.

Utställningen ska på ett inspirerande sätt visa föremål ifrån rundradiostation och apparater som används i de skånska hemmen.

Verksamheten bör vara väl känd bland företag och föreningar inom verksamhetsområdet.