Radioföreningens verksamhetsidé.

Samla in typiska exempel ifrån rundradiosändare och mottagare.

Visa radiomateriel och tillämpningar i en attraktiv miljö i utställningslokalen.

Dokumentera och utforska rundradioutvecklingen i Skåne.