Sponsorer

Abicon
Allans Lås & Larm
ESR, Experimenterande Svenska Radioamatörer
Frosta Härads Hembygdsförening
Färs & Frosta
Hörby Glasmästeri AB
Hörby Museum
Johanssons Elinstallationsbyrå
KL Elektronik
Kulturhuset Ö Sallerup
PR Tryck & Reklam
Rickfam Data AB
Smide & Mekan
Snickare Leif Liljegren
Sparbanksstiftelsen
Teracom