Rundradiomottagare tillverkade i Sverige

AGA

Concerton
Concerton var ett varunamn ifrån ett Stockholmsbaserat företag Stern & Stern grundat 1922 och från sent fyrtiotal ägt av Svenska Philips. Radio med namnet Concerton såldes från 1927. Namnändring 1957 till Conserton.

Dux
H. Ljungfeldt grundade 1926 företaget med namnet Dux Telefon-och Radiofabriks AB i Stockholm. Kristallapparater producerades under första året och senare även rundradiomattagare med 1 till 5 rör. Snabbt blev företaget den största radiotillverkaren i Sverige. Svenska AB Philips tog över verksamheten 1934 och från år 1940 tillverkades Dux nätradioapparaterna, tv apparater och ljudutrustning av
Philips fabrik i Norrköping. Försäljningsorganisationen förblev i Stockholm. Produktion av radio och ljudutrustning upphörde 1979.

Elektromekano
Elektromekano (Svenska Elektromekaniska Industri AB) i Helsingborg är en välkänd radiotillverkare från ca 1923 framtill 30-talet. Företaget tillverkade kristallapparaten
Motalaren, förinställd för långvågsmottagning ifrån Motalasändaren som startade 1927. Företaget fortfarande aktivt inom kabelbranschen.

Kungs Radio
Bröderna Anderssons Velociped I Göteborg startade med radiotillverkning 1932 vilken upphörde 1955 då företaget gick i konkurs. Chefskonstruktör var Helge Lundvall.

Luxor
Luxor Radio AB, Motala grundades av Axel Holstensson 1923 och blev senare en av landets största radiotillverkare. 1934 lanserar Luxor en skivväxlare, den första produkten utanför radioutbudet. Magnefonen (trådspelare) lanseras 1949 som senare byts mot rullbandspelare. De första Luxortillverkade tv-modellerna presenterades 1955. Färg-tv modeller 1967. Nokia övertog verksamheten 1985. Idag används namnet Luxor av Vestel.

Monark
Cykelfabriken Monark etablerade sig i Tobo 1937 och hade här en omfattande tillverkning av skidor, radio-och TV-apparater.

Orion
Svenska Orion AB, Södertälje. Tillverkning av radioapparater 1935-1965.

Philips
Svenska AB Philips, grundades1923. Den första svenska Philips rundradiomottagare såldes 1927. Under andra världskriget byggde Philips Skandinaviens största
radiofabrik i Norrköping.

Radiola
SRA, Svenska Radioaktiebolaget, LM Ericsson; Stockholm

Skantic
Skandinaviska Radio AB startade 1934 med försäljning av Philco radioapparater och tillverkning av radioapparater startade strax efteråt. Axel Holstensson köpte detta företag 1945. Namnet ändrades 1953 till Skantic Radio AB. Luxor hade för liten kapacitet för TV-tillverkning, därför köpte Skantic in Körting apparater ifrån Ahlberg & Bengtsson i Landskrona som var generalagent för Körting Werk. Alla radioapparater efter 1953 var Luxor tillverkade.

Tjerneld
Grundades 1923 av Olof Tjerneld och tillverkade radioapparater till slutet av 1950talet.

Westerstrand
1958 startade företaget en tillverkning av TV-apparater. En fabriksbyggnad uppfördes vid Verkstadsgatan. 1960 startades en filial i Götene där man tillverkade delar till TV-apparater. Filialen i Götene och tillverkningen av TV-apparater lades ned 1971.