Utställning / Guidning

Utställningen finns i huset bakom Kulturhuset i Ö Sallerup.
Utställningen är öppen för spontanbesökare 1:a lördagen i månaden kl. 10.00 - 14.00 under april t.o.m november.
Entréavgift 20 kr/pers. Öppethållande förekommer också vid större arrangemang i närheten.

Gruppbesök med guidning. För bokning ring 0703-828865.
Minimipris 300,- inkl. de 10 första deltagarna, därefter 30,- per deltagare därutöver.
Vid större grupper finns två eller flera guider tillgängliga.

Tips! Kombinera besöket med att fika på Kulturhuset och/eller ett besök i 1600-talsparken.