Hem / Apparatrestaureringar 24

Restaurering av Radiola 312V och Philips 470 A